+48 602 612 866

biuro@welcometoenglish.pl

  • Polski
  • English
 • Projekt – gra dla nastolatków

  Uczniowie starsi nie są skorzy do grania w gry planszowe. Uważają je oni za zabawę dla dzieci niegodną ich dojrzałego wieku. Gimnazjalistom czy licealistom należy zapewniać gry, które są stosunkowo skomplikowane, wymagają od nich wysiłku, a rozwiązania nie będą w stanie odnaleźć w internecie.

  W tej grupie wiekowej gry podczas zajęć można zastąpić trwającymi określony czas projektami, których młodzież nie uważa za naukę. Uczniowie starsi zdecydowanie lepiej niż młodsi są w stanie współpracować lub wykonywać część zadań poza szkołą.

   

  ID-10033192

  Projekty w szkole kojarzą się większości ludzi z plakatami i gazetkami ze szkolnych korytarzy. Jest to zazwyczaj efekt końcowy wykonywanego projektu mający zaprezentować w skrócie jaki był jego cel, proces badawczy i wyniki. Dobrze zaplanowany i moderowany projekt ma walory badawcze, poznawcze, pokazuje młodzieży ich własne możliwości w odkrywaniu świata.

  Niestety większość nauczycieli nie do końca poprawnie stosuje metodę projektów w codziennej pracy z młodzieżą. Najczęściej dzieci otrzymują temat do opracowania i cała reszta pracy jest w ich rękach. Twórcy sami decydują jaka będzie forma, treść a przede wszystkim źródła ich wiedzy. A jest to błąd.

  Kluczowe dla projektu jest przygotowanie instrukcji dla ucznia. Musi ona być wyczerpująca i czytelna dla każdego. Powinna zawierać przede wszystkim:

  • temat projektu
  • cel projektu
  • czas trwania
  • opis grupy tworzącej projekt
  • źródła z których należy korzystać
  • terminy konsultacji z nauczycielem
  • sposób prezentacji wyników pracy
  • kryteria oceny projektu

  Pierwszym etapem pracy jest stworzenie założeń: czego projekt ma dotyczyć, jaki jest cel całego projektu i ile będzie on trwał. Czas trwania projektu zależy wyłącznie od pomysłu nauczyciela, może to być okres od tygodnia nawet do kilku miesięcy. Dobierając czas trwania projektu należy dokładnie przeanalizować wybrany temat, aby ocenić możliwości uczniów i czas jaki rzeczywiście będzie im potrzebny do jego wykonania.

  Równie ważne jest ustalenie, czy wymyślony przez nauczyciela temat będzie interesujący dla uczniów. Jest to bowiem jeden z warunków powodzenia całego projektu. Jeżeli temat będzie zbyt trudny, dzieci się zrażą, jeżeli zaś zbyt prosty, młodzież nie podejdzie do niego poważnie. Dobrze aby wybrany temat dotyczył zagadnień dnia dzisiejszego, którymi młodzież się interesuje, ale również zagadnień przerabianych w szkole. Da to uczniom poczucie, że wykonanie zadania przyniesie im wymierne korzyści w zakresie nauki szkolnej.

  Projekty nie powinny być wykonywane w pojedynkę, najlepiej jeżeli młodzież pracuje w grupach. Umożliwi to podział zajęć, dzięki czemu nikt nie będzie czuł się przygnieciony obowiązkami, a odpowiedzialność za wyniki będzie wspólna. W ten sposób można nakłonić słabszych uczniów do pracy, a osoby władcze będą zmuszone do pójścia na kompromis. Oprócz powiększania wiedzy projekt będzie wówczas miał również walory wychowawcze. Nauczyciel może z góry wyznaczyć skład każdej z grup, wówczas sam dobierze uczniów w taki sposób, aby wspólna praca nad projektem przyniosła im jak najwięcej korzyści.

  W dzisiejszych czasach uczniowie mają skłonność do korzystania przede wszystkim z internetu jako źródła wiedzy. Nie jest to złe podejście, pod warunkiem, że młodzież korzysta ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. Rolą nauczyciela podczas planowania projektu jest wskazanie uczniom najlepszych źródeł z jakich mogą korzystać przy tworzeniu swoich projektu. Jeżeli nauczyciel decyduje się na wskazanie szkolnej biblioteki musi mieć pewność, że dysponuje ona niezbędnymi tytułami. Jeżeli wskazuje uczniom internet powinien w instrukcji zawrzeć konkretne adresy stron internetowych, które sam sprawdził i poleca jako dobre źródła informacji.

  ID-100103866

  Nie można wykluczyć, że w trakcie wykonywania projektu pojawią się pytania czy problemy. Dlatego też, uczniowie muszą z góry wiedzieć gdzie i kiedy mogą się zgłosić po pomoc. Jest to ważne aby uczniowie nie rozwalali każdej lekcji przychodząc ze swoimi problemami. Kłopoty napotkane podczas badań mogą być różnej natury, technicznej, badawczej, czy też konfliktu wewnątrz grupy. Dlatego każda z grup powinna mieć wskazany inny termin konsultacji, aby każdy miał czas dla siebie. Można również poświęcić jedną lekcję w miesiącu na omawianie dotychczasowych postępów i rozwiązywanie problemów.

  Sposób prezentacji wyników pracy jest ważnym etapem. Po włożonym wysiłku uczniowie w końcu przedstawiają swoje dzieło reszcie grupy, nauczycielom czy rodzicom. Jeżeli wszystkie grupy prezentują swoje dzieła w jednym czasie można pokusić się o zorganizowanie dużego spotkania z rodzicami, uczniami innych klas i wieloma nauczycielami, mającej charakter konferencji naukowej, na której każda grupa zaprezentuje wyniki swojej pracy. Taki sposób prezentacji wyników spowoduje nadanie projektowi rangi ważnej pracy badawczej.

  Ostatnim etapem projektu jest ocena pracy uczniów. Po prezentacji nauczyciel dokonuje oceny na podstawie podanych w instrukcji kryteriów. Jest to bardzo ważne, ponieważ kryteria z góry informują uczniów na co nauczyciel będzie zwracać uwagę. Przykładowe kryteria oceny: wyczerpanie tematu, wykorzystanie źródeł, współpraca w grupie.

   

  photos by: freedigitalphotos.net

 • Tymczasem na Naszym blogu

  • Każdy może być Odkrywcą!
   Jak już wiecie od września korzystam z podręczników National Geographic learning, które są bardzo ciekawe, kolorowe i mają pewien gadżet, który świetnie dopełnia „odkrywczej” natury tych książek....
  • FCE czy TOEFL? Czym to się różni?
   Coraz więcej uczniów i studentów myśli o studiowaniu za granicą. Jednak w tym celu niezbędne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Jest ich kilka: FCE, CAE i CPE, a także IELTS oraz TOEFL. Dziś ...
 • Zapisy na zajęcia językowe

  ilość miejsc ograniczona

 • Szkoła językowa WELCOME TO ENGLISH Mysłowice